Home

Welkom bij A-tri informatisering!

Missie:
De activiteiten staan in het teken van de publieke sector en hoe de overheid daadwerkelijk gericht is en blijft op de bevolking. Dienstverlening is vaak nog traditioneel ingericht ook al wordt er gebruik gemaakt van moderne technieken. De uitdaging ligt er om met gebruik van de nieuwste technieken en de mogelijkheden van internet en social media te komen tot een dienstverlening 3.0 die niet het gemeentelijke product maar de burger (bedrijfsleven) als uitgangspunt heeft en beleidsvorming en burgerparticipatie als wezenlijk onderdeel van die dienstverlening ziet. Om dit te bereiken is innovatie en samenwerking noodzakelijk. Zaken als basisregistraties, kernregistraties en standaarden zijn hierbij van groot belang.

A-tri informatisering houdt zich bezig met informatievoorziening bij de overheid en richt zich vooral op de gemeenten.

Dit alles kan gerealiseerd worden door het geven van adviezen, ondersteunen of uitvoeren van implementatietrajecten, maar ook zaken als coaching en on-the-job training behoren tot de mogelijkheden.

 

Twitter @jroodt